• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บาริสต้า (Part Time)

รายละเอียดงาน

- ต้อนรับและบริการลูกค้า

- รับออเดอร์เครืองดื่มจากลูกค้า

- ชงเครื่องดื่ม อาทิ กาแฟ ชา ฯลฯ

- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในร้าน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง

- อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้านการชงกาแฟจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใส / รักงานด้านบริการ

- สามารถทำงานเป็นกะได้

- ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วัน ขึ้นไป


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

ช่วงเวลาที่สะดวกในการทำงาน | WORKING PERIOD REQUESTED
ช่วงเวลาที่สะดวก
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wed
พฤหัสบดี/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาทิตย์/Sun
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgผูู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน | IN CASE OF EMERGENCY PLEASE CONTACT

การรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ