• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
" หากคุณ รักหนัง ชอบความสนุก รักงานบริการ รักความท้าทาย
และเชื่อว่าความสุขคือการได้ลงมือทำ
ร่วมทีมกับเรา #ทีมเอสเอฟ ก้าวไปด้วยกัน "

Our ideology

อุดมการณ์ขององค์กรที่แข็งแรง

Ex.Diversity Equity inclusion

สนับสนุนความหลากหลายอย่างเสมอภาค

Caring Creative Credible Courageous

ใส่ใจ สร้างคุณค่า มีความน่าเชื่อถือ กล้าลงมือทำ