• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บาริสต้า (Full Time)

รายละเอียดงาน

- ต้อนรับและบริการลูกค้า

- รับออเดอร์เครืองดื่มจากลูกค้า

- ชงเครื่องดื่ม อาทิ กาแฟ ชา ฯลฯ

- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในร้าน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง

- อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้านการชงกาแฟจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใส / รักงานด้านบริการ

- สามารถทำงานเป็นกะได้


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgการรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

กรุณาแนะนำตัวท่านเพื่อให้บริษัทฯ รู้จักตัวท่านดีขึ้น เช่น ประสบการณ์หรือลักษณะงานที่สนใจ ฯลฯ    (อย่างน้อย 80 ตัวอักษร) *

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ