• เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พนักงานบริการลูกค้า (Part Time)

รายละเอียดงาน

- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์

- จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์

- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง

- อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วัน ขึ้นไป

- รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม


ทราบข่าวสารรับสมัครจาก | RECEIVED THIS REQUIREMENT FORM

ช่วงเวลาที่สะดวกในการทำงาน | WORKING PERIOD REQUESTED
ช่วงเวลาที่สะดวก
จันทร์/Mon
อังคาร/Tue
พุธ/Wed
พฤหัสบดี/Thu
ศุกร์/Fri
เสาร์/Sat
อาทิตย์/Sun
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

รายละเอียดส่วนตัว | PERSONAL DATA
cm
kgผูู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน | IN CASE OF EMERGENCY PLEASE CONTACT

การรับราชการทหาร | MILITARY SERVICE

ประวัติการศึกษา | EDUCATION BACKGROUND

ประวัติการทำงาน | EMPLOYMENT BACKGROUND
อัปเดตข้อมูล ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่งเริ่มต้น เงินเดือนเริ่มต้น ตำแหน่งสุดท้าย เงินเดือนสุดท้าย ลักษณะงาน เหตุผลที่ลาออก

รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประเภทเอกสาร
ย้อนกลับ